Książki

Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej-image

Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Czesław Żaba
  • Tytuł: Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej
  • Polskie wydanie: 2014
1. Sądowo-lekarska sekcja zwłok 2. Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia 3. Stwierdzenie śmierci 4. Zarys antropologii sądowej 5. Genetyka sądowa 6. Aspekty prawne ustalenia macierzyństwa i ojcostwa 7. Toksykologia sądowo-lekarska 8. Podstawowe przepisy i pojęcia prawa karnego 9. Lekarz jako biegły sądowy i lekarz sądowy 10. Sądowo-lekarska ocena uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia w postępowaniu karnym 11. Odpowiedzialność karna i cywilna lekarza 12. Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty 13. Prawa pacjenta