Książki

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne-image

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Piotr Herbowski, Waldemar Krawczyk, Dominika Słapczyńska, Anna Zalewska
  • Tytuł: Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne
  • Polskie wydanie: 2016
W publikacji czytelnik znajdzie treści napisane przez psychologów, prawników, policjantów, pracowników laboratoriów kryminalistycznych, lekarzy, pedagoga i politologa. Zawarte zostały opracowania, w których przedstawiono zagadnienia dotyczące zapobiegania, wykrywania oraz udowadniania przestępstw seksualnych. Celem ich prezentacji jest zobrazowanie skali oraz charakteru działań pozostających w zainteresowaniu przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków, którzy uczestniczyli w konferencji naukowej w Poznaniu, zatytułowanej Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne. Odbyła się ona 8–9 września 2014 roku i została zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz NASK.