Książki

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych-image

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Renata Włodarczyk
  • Tytuł: Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych
  • Polskie wydanie: 2018
Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym to podręcznik stanowiący kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, będący wynikiem wielu lat doświadczeń Autorki w obszarze kryminalistyki i medycyny sądowej. Studia niniejszego opracowania pozwolą na zdobycie wiedzy w zakresie osiągnięć nauk biologicznych kształtujących kryminalistykę, postępowania procesowego i identyfikacji genetycznej śladów biologicznych. Ich znaczenie w procesie wykrywczym zilustrowano szczegółowymi badaniami przypadków przestępstw na tle seksualnym z Sądu Okręgowego w Olsztynie i Sądu Okręgowego w Szczecinie. Na podstawie analizy kazusów, danych statystycznych i wyników ankiet przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Policji sformułowano wnioski świadczące m.in. o wysokiej wartości dowodowej śladów biologicznych.