Książki

Analiza i ocena zeznań świadków-image

Analiza i ocena zeznań świadków

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Bartosz W. Wojciechowski
  • Tytuł: Analiza i ocena zeznań świadków
  • Polskie wydanie: 2015
W niniejszej książce omówiono najważniejsze kierunki współczesnych badań nad oceną wiarygodności zeznań świadków i zaprezentowano syntetyczny opis aktualnego stanu wiedzy. Przedstawione zostało spojrzenie z kilku perspektyw na kluczowe zagadnienia pozostające w związku z odróżnianiem relacji opartych na osobistych obserwacjach od świadomie fałszowanych lub zniekształconych na skutek wpływu czynników podmiotowych lub zewnętrznych. Dokonano opisu nie tylko opracowanych dotychczas metod analizy zeznań, ale również wyników licznych badań przeprowadzonych w celu zweryfikowania ich założeń.