Książki

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej-image

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
  • Tytuł: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej
  • Polskie wydanie: 2009
Niniejszy podręcznik zawiera omówienie podstawowych zagadnień kryminalistyki, niezbędnych w uniwersyteckim kształceniu prawników. Spełnia on założenia programu dydaktycznego i daje podstawę do rozumienia i należytego wykorzystywania osiągnięć kryminalistyki w ustalaniu czynów zabronionych i w procesowym dowodzeniu przestępstw oraz rozstrzyganiu problemów cywilnoprawnych, zwłaszcza na podstawie dokumentów i ich ekspertyzy. Omówienie istotnych dla praktyki dowodowej zagadnień psychologii kryminalistycznej oraz kryminalistycznej techniki pozwoli prawnikowi poznać i zrozumieć zasady oraz metody uzyskiwania tą drogą środków dowodowych, ich oceny i wykorzystywania w dowodzeniu. Zagadnienia psychologiczne oraz techniczne przedstawione zostały na tyle przystępnie, że może je opanować każdy student prawa czy słuchacz szkoły policyjnej, aby później - w miarę potrzeb - wiedzę tę stosować samemu, przekazywać innym oraz racjonalnie oceniać efekty działań procesowych i pracę biegłych. Podręcznik dostarcza wiedzy i umiejętności metodycznych, które okażą się pomocne przy praktycznym zetknięciu się także z innymi, nieomówionymi tu, zagadnieniami taktycznymi i techniczno-kryminalistycznymi.