Książki

Kryminalistyka-image

Kryminalistyka

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Jan Widacki
  • Tytuł: Kryminalistyka
  • Polskie wydanie: 2007,2016
Podręcznik "Kryminalistyka" w pogłębiony sposób prezentuje całość podejmowanej problematyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. W książce omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: Oględzin, Współdziałania medyka sądowego z organami procesowymi, Teoretycznych podstaw śledztwa tj. wersja śledcza, modus operandi, analiza kryminalna, Zarysu kryminalistycznej problematyki przesłuchania, Czynności operacyjno-rozpoznawczych, Registratury policyjnej, Fotografii w kryminalistyce, Kryminalistycznych zastosowań antropologii, Daktyloskopii, Badania dokumentów, Identyfikacji na podstawie zapachu, Badań fizykochemicznych. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa. Będzie on także przydatny dla prawników-praktyków: sędziów specjalizujących się w sprawach karnych, prokuratorów, adwokatów, oficerów policji i innych formacji ochrony porządku i bezpieczeństwa.