Studia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Gdańsku
www.wsb.net.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Bezpieczeństwo publiczne (specjalność: Kryminalistyka z detektywistyką)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedna z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Jedną z najważniejszych grup potrzeb człowieka są potrzeby związane z bezpieczeństwem. Wyróżnia je to, że mogą stać się czynnikiem wpływającym na zachowanie człowieka do tego stopnia, że mobilizują wszystkie jego zdolności i możliwości. Wszelkie działania człowieka, który nie czuje się bezpiecznie, są zorientowane na zapewnienie bezpieczeństwa. Potrzeby bezpieczeństwa to potrzeby środowiska psychicznego i emocjonalnego. Obejmują one między innymi takie elementy, jak zapewnienie sobie bezpieczeństwa, zdrowia czy życia wolnego od trosk materialnych, jak również potrzeba stabilności, ochrony, porządku, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń, zapewnienie ciągłości zatrudnienia, odpowiedniego programu świadczeń socjalnych czy emerytalnych. Zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa pozwala na rozwinięcie potrzeby miłości i przynależności, a następnie uznania i samorealizacji. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo morskie, psychologia, pedagogika czy też zarządzanie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza fachowej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.