Studia

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
prawowroclaw.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność:kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu to uczelnia niepubliczna, która kształci studentów w oparciu o najwyższe standardy nauczania, wysoką jakość badań naukowych, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników badawczo-dydaktycznych oraz wykorzystanie doświadczeń praktyków. WSP jest miejscem, gdzie student zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, a jednocześnie poprzez organizowane przez uczelnię staże i praktyki – zdobywa doświadczenie zawodowe, nabywa umiejętności pracy zespołowej oraz rozpoczyna kształtowanie własnej ścieżki kariery zawodowej.