Studia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
www.apeiron.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia
Studia podyplomowe
  • Kryminologia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie swoją działalność opiera na ponad ćwierćwiecznej historii, która rozpoczyna się w latach osiemdziesiątych. Wtedy to właśnie pasjonat karate, obecny Założyciel i Rektor Uczelni, Juliusz Piwowarski, założył Krakowską Szkołę Sztuk i Sportów Walki „Orion”. Zgodnie z teorią holistycznego rozwoju człowieka, praca nad ciałem to jednak za mało, aby osiągnąć doskonałość. W 1994 r. swoje funkcjonowanie rozpoczęło Centrum „Orion”, a niedługo później Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „BODYGUARD”. Kolejnym etapem, mającym na celu pozyskanie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, było utworzenie uczelni wyższej. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie została stworzona na bazie wieloletniego doświadczenia pasjonatów, biorących pod uwagę bieżące potrzeby rynku. Jednym z nich jest Juliusz Piwowarski, Założyciel i Rektor Uczelni, który przez kilkanaście lat zajmował się specjalistycznym szkoleniem Kompanii Antyterrorystycznej, jednocześnie studiując dziedziny niezbędne dla rozwoju i podniesienia jakości tzw. „umysłu wojownika”. Począwszy od filozofii, psychologii i logiki, poprzez typowe i pożyteczne metody związane z wychowaniem fizycznym, aż po techniki i taktykę niezbędną dla efektywnych działań w oddziałach specjalnych.