Studia

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
www.kpsw.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia z elementami kryminalistyki
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Trzyletnie studia zawodowe są realizowane w trybie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne). W edukacyjnej ofercie Uczelni znajdują się ponad to: pomostowe studia pielęgniarskie oraz szeroka gama studiów podyplomowych. Ukończenie wyższych studiów zawodowych pozwala na kontynuowanie kształcenia na MSU ( 2 letnich magisterskich studiach uzupełniających) lub studiach podyplomowych w dowolnej uczelni. Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna oraz rozbudowany system stypendialny.