Studia

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
www.ssw.edu.pl

Studia podyplomowe
  • Kryminologia z elementami kryminalistyki
Świętokrzyska Szkoła Wyższa wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół wyższych Ministra Edukacji Narodowej pod numer 272. Rozpoczęła działalność w roku 2003. Uczelnia działa zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze znowelizowaną ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011 roku. Rektorem uczelni jest dr Paweł Siejak Co nas wyróżnia? Pomagamy naszym studentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego na praktykach studenckich. Współpracujemy z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz ośrodkami pomocy i poradniami terapeutycznymi, abu nasi studenci mieli szerokie mozliwości w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych.