Studia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
www.ka.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: detektywistyka)
  • Kryminologia i resocjalizacja
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia i resocjalizacja
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Oferujemy studentom 22 kierunki studiów licencjackich I stopnia, uzupełniających II stopnia i jednolitych magisterskich, studia MBA realizowane we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem w Bedfordshire, studia i seminaria doktoranckie oraz studia podyplomowe. W lipcu 2015 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i w roku akademickim 2016/17 studia medyczne rozpoczął pierwszy rocznik studentów. Uczelnia posiada nowoczesny kampus z trzema budynkami, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym, kafejkami i stołówką, księgarnią, przychodnią lekarską. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Krakowska Akademia plasuje się wysoko w rankingach uczelni wyższych. Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce. Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymaliśmy nagrodę specjalną towarzyszącą Rankingowi Uczelni Wyższych 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy - Awans Roku 2015 za spektakularny skok (na miejsce 7) w ogólnopolskim Rankingu Niepublicznych Uczelni Akademickich. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców (II miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii preferencje pracodawców w Rankingu Perspektyw 2016). Od lat budujemy własną kadrę naukowo-dydaktyczną, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożyliśmy skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia. Współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych. Wszystko to sytuuje Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na ugruntowanej pozycji na polskim rynku edukacyjnym.