Studia

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie www.wshtwp.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia
Rodzinna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. W ciągu kilkunastu lat wykształciliśmy niemal 10 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 4,5 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych. Z roku na rok rośniemy w siłę – obecnie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych kształci się niemal 1300 osób. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu: psychologii, pedagogiki, zarządzania kryzysem indywidualnym, administracji, BHP i kryminologii. Dlaczego warto studiować u nas? Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy, Poznania i Rzymu, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci. Studenci WSH TWP w Szczecinie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki. Jakie świadczenia oferujemy: stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium rektora dla najlepszych studentów stypendium ministra za osiągnięcia w nauce zapomoga Każdy, kto do nas dołączy zawsze może liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier. To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej. Nasi absolwenci łatwiej znajdują pracę i zakładają własne firmy, a pracujący studenci szybciej awansują i są doceniani przez swych przełożonych. Wiedza to podstawa sukcesu – umiejętność nauczania to podstawa naszej działalności. Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucja edukacyjna z ponad 50 letnim doświadczeniem.