Studia

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
www.wsz.edu.pl

Studia podyplomowe
  • Kryminologia i kryminalistyka
Studia w Wyższej Szkole Zarządzania prowadzone są na poziomie magisterskim, licencjackim i inżynierskim oraz w ramach rocznych studiów podyplomowych. Uczelnia posiada akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menażerskiej FORUM potwierdzającą wysoką jakość kształcenia, oraz zajęła drugie miejsce w rankingu niepaństwowych szkół biznesu w Polsce. W 2001 roku Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała Złoty Laur w dziedzinie umiejętności i kompetencji przyznawanym firmom i instytucjom naukowym za wybitne osiągnięcia we wspieraniu gospodarki rynkowej.