Studia

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
www.wspia.eu

Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75. Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni. Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów. Jesteśmy także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2018/2019 studia na I roku rozpoczęło prawie 2 tys. nowych studentów. Jest to ponad 10 procent więcej osób niż w ubiegłym roku. Świadczy to o dużym i rosnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię. Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”. Jesteśmy także pierwszą uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to trzecia najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce prowadząca studia na kierunku „prawo”. Tak wynika z najnowszego XII Rankingu Wydziałów Prawa przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną w 2018 r. WSPiA ustąpiła jedynie dużym warszawskim niepublicznym uczelniom. Warto jednak zaznaczyć, że w dwóch kategoriach: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA została oceniona najwyżej. Co bardzo ważne dzięki przyznanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej 87,5 punktu WSPiA wyprzedziła 5 uniwersyteckich Wydziałów Prawa: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Opolskiego, Szczecińskiego, UKSW i KUL oraz 11 niepublicznych uczelni kształcących prawników. Zdobyte punkty sytuują WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą niemal na równie z Wydziałem Prawa UMCS w Lublinie. Punkty uzyskane przez WSPiA pokazują, że jest to najlepszy kierunek prawniczy na Podkarpaciu. W Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej jesteśmy klasyfikowani od 2012 r. Wtedy to mury naszej Uczelni opuścili pierwsi absolwenci „prawa”. Od samego początku zajmujemy miejsce na podium, udowadniając, że kierunek „prawo” w WSPiA jest jednym z najlepszych w kraju i najlepszym na Podkarpaciu.