Studia

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
www.wsfip.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka i detektywistyka)
Studia podyplomowe
  • Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, od początku swego istnienia, tj. 1995 roku kontynuuje najstarsze tradycje akademickie uczelni polskich. Za podstawę swoich działań przyjmuje: "... rzetelność w upowszechnianiu wiedzy połączoną z wpajaniem wartości etycznych. Dąży do przekazania uniwersalnego wykształcenia opartego na połączeniu wiedzy zawodowej z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym. W prowadzonych badaniach kieruje się poszukiwaniem prawdy oraz dobrem z niej płynącym wyrażonym postępem w nauce i pożytkiem społecznym...". /Wyciąg ze strategii Wyższej Szkoły Finansów i Prawa/ prof. nadzw. dr hab. Jan Ostoj