Studia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach www.ujk.edu.pl Studia pierwszego raz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia stosowana
Początki uczelni sięgają 1969 roku i wiążą się z powołaniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W 1973 roku zyskała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, sześć lat później jej patronem został Jan Kochanowski. W XXI wiek uczelnia wkroczyła jako Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego. Powstawały nowe wydziały i kierunki, pojawiły się pierwsze prawa do doktoryzowania i habilitowania. W 2008 roku uzyskała status uniwersytetu humanistyczno – przyrodniczego. Trzy lata później spełniła warunki ustawy stawiane uniwersytetom klasycznym. Od 2011 roku uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W XXI wieku, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej dokonał się duży skok jakościowy bazy dydaktycznej. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jedną z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce. Stało się to dzięki wsparciu unijnych funduszy. W ostatnich dziesięciu latach do uczelni trafiło blisko pół miliarda złotych. Nowoczesne budynki, sale i laboratoria dają studentom komfort, a pracownikom możliwość rozwoju naukowego. Obecnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studiuje 11,5 tysiąca osób, zatrudnionych jest blisko 1,4 tysięcy pracowników, w tym 860 nauczycieli akademickich. Po uzyskaniu uniwersyteckiego statusu uczelnia nadal rozwija się. Powstają nowe kierunki, które pozwalają osiągnąć sukces zawodowy, nie tylko na lokalnym rynku pracy. Od 2015 roku na Uniwersytecie prowadzone jest kształcenie na kierunkach: prawo i medycyna. Uczelnia ma charakter ponadregionalny. Na Uniwersytecie studiuje pół tysiąca obcokrajowców, a blisko połowa studentów przychodzi do nas spoza województwa świętokrzyskiego. Oferta kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego obejmuje 50 kierunków studiów. Uczelnia ma uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 13 dyscyplinach naukowych, a w czterech dyscyplinach do habilitowania.