Studia

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski (Centrum Nauk Sądowych) www.cns.uw.edu.pl Studia drugiego stopnia (stacjonarne)
  • Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
  • Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
  • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia
Studia podyplomowe
  • Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych
203 lata ma już Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800, czyli o blisko 100 więcej niż obecna liczba profesorów pracujących na UW. 42,5 tys. osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Studentów studiów stacjonarnych jest na Uniwersytecie Warszawskim trzy razy więcej niż studentów studiów niestacjonarnych (32,3 tys.). 2,9 tys. doktorantów kształci się na UW. Wśród nich jest 287 cudzoziemców. Co roku pracę doktorską broni na Uniwersytecie ok. 250 osób. 2,7 tys. to liczba uczestników studiów podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe, rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, mają do wyboru 126 programów nauczania. Korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko absolwenci studiów magisterskich, ale również osoby, które ukończyły studia I stopnia. 7,3 tys. pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich (3,7 tys.) są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”. 4,9 tys. cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Odsetek obcokrajowców studiujących na UW w stosunku do ogólnej liczby studentów wzrósł do 6,6%. W 2018 roku obcokrajowcy stanowili 10,0% ogólnej liczby doktorantów. Cudzoziemcy kształcący się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich najczęściej wybierają kierunki: stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, zarządzanie, dziennikarstwo, psychologia, ekonomia, prawo, studia nad słowiańszczyzną wschodnią, filologia angielska, europeistyka, lingwistyka stosowana, studia wschodnie, filologia polska, Humanitarian Action. Najliczniejszą grupę wśród studentów krótko- i długoterminowych stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (959), Białorusi (748), Hiszpanii (310), Włoch (300), Chin (263), Turcji (219), Niemiec (204), Francji (178), Rosji (114), Kazachstanu (82), Litwy (78), Meksyku (77), Portugalii (76), Azerbejdżanu (62), i Indii (60). 44 rektorów stało do tej pory na czele uczelni. Pierwszym był ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, teolog i pedagog. Obecnie szefem UW jest prof. Marcin Pałys, chemik, który w 2016 roku został wybrany na drugą kadencję. Kierować uczelnią będzie do 2020 roku. 6 noblistów studiowało na UW: Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871r., nie uzyskując jednak dyplomu. Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 r. Czesław Miłosz w 1932 r. studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny. Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 r. obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932-1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym. Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze. Olga Tokarczuk, pisarka, w 1987 roku ukończyła psychologię na UW 1000 partnerów zagranicznych współpracuje z Uniwersytetem. Jest wśród nich 531 instytucji, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Szczególnie dynamicznie rozwijają się kontakty UW z uczelniami spoza Unii Europejskiej, w szczególności z państw azjatyckich, Rosji, Brazylii, Azerbejdżanu. 6 europejskich uniwersytetów badawczych tworzy Sojusz 4EU+: UW, Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy). 1,5 mld zł to roczny budżet UW. Na przychody Uniwersytetu składają się głównie: podstawowa dotacja ministerialna na działalność dydaktyczną (623 mln), dotacje na prowadzenie działalności naukowo badawczej (506 mln) oraz opłaty za świadczone usługi edukacyjne i przychody z innej działalności dydaktycznej, np. programu Erasmus+ (183,5 mln). Dotacje na prowadzenie działalności naukowo-badawczej stanowią 32,7% przychodów uczelni. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem naukowym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju. 21 wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie. Najmniejszym z nich jest Wydział „Artes Liberales”, uczy się tam nieco ponad 400 studentów. Największym jest Wydział Zarządzania, gdzie studiuje 5,5 tys. osób. 3 uniwersyteckie kampusy, wokół których koncentruje się uczelniane życie, rozmieszczone są w różnych częściach Warszawy. Na Trakcie Królewskim, w centrum miasta położony jest kampus główny. To tutaj mieści się siedziba uniwersyteckich władz oraz większość wydziałów humanistycznych i społecznych. Kampus Ochota, znajdujący się w kwadracie ulic Żwirki i Wigury, Wawelska, Grójecka oraz Banacha, to siedziba jednostek zajmujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Na Służewcu swoją siedzibę ma m.in. Wydział Zarządzania. 184 budynki wykorzystuje uniwersytet, 166 z nich to gmachy i lokale, które są własnością lub współwłasnością uczelni. Razem ich powierzchnia wynosi 512 tys. m². Powierzchnia gruntów zajmowanych przez UW to 776,5 tys. m², z czego 55 tys. m² to teren kampusu głównego, gdzie znajduje się siedziba główna Uniwersytetu. Miejsce przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 to ważny punkt na turystycznej mapie Warszawy. Zabytkowe budynki z elementami architektury z różnych okresów otacza starannie zaprojektowana zieleń. Rośnie tu 100 różnych gatunków drzew i ponad 120 krzewów.