Studia

3
Yes
None
1
1000000
Name...
/studia/
Thumbnail

Kategorie:

Tags:

Studia
Studia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://www.uwm.edu.pl

Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Administracja (specjalność: Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym)
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
prawowroclaw.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność:kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
www.apeiron.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Studia podyplomowe
 • Kryminologia
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
www.wsb.gda.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność:kryminologia i kryminalistyka)
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
www.kpsw.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
www.ssw.edu.pl

Studia podyplomowe
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
http://gsw.gda.pl/

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
www.ka.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: detektywistyka)
 • Kryminologia i resocjalizacja
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
www.wszop.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalności: kryminologia i kryminalistyka, psychokryminalistyka)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: detektywistyka i kryminalistyka)
Studia podyplomowe
 • Kryminalistyka i toksykologia sądowa
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
www.wsb.pl/torun

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu
www.wsb.pl/opole

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
www.wsb.pl/bydgoszcz

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
www.uni.wroc.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
 • Criminal Justice
Studia pierwszego stopnia (niestacjonarne)
 • Kryminologia
Studia podyplomowe
 • Kryminalistyka
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
www.warszawa.san.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
 • Socjologia (specjalność: socjokryminologia)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
www.lodz.san.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
 • Socjologia (specjalność: socjokryminologia)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Gdańsku
www.wsb.net.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo publiczne (specjalność: Kryminalistyka z detektywistyką)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Jaworznie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Jaworznie
www.wsb.net.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo publiczne (specjalność: Kryminalistyka śledcza)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Bartoszycach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Bartoszycach
www.wsb.net.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo publiczne (specjalność: kryminalistyka śledcza)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
www.wsb.pl/poznan/

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
www.wsb.pl/chorzow

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo narodowe (specjalność: Kryminologia z elementami kryminalistyki)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
www.wsei.lublin.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka i kryminologia)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
www.wsh.pl

kryminalistyka
 • kryminologia sądowo – penitencjarna prewencja przestępczości i polityka socjalna
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
www.wshiu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo publiczne (specjalność policyjna)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach www.uph.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminalistyka stosowana
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
 • Biologia sądowa
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Pomorska w Słupsku www.apsl.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia i socjologia penitencjarna
 • Prewencja kryminalna z socjopsychologią
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia z kryminalistyką
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie www.ujd.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy www.ukw.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl Studia podyplomowe
 • Antropologia sądowa w praktyce
 • Biologia sądowa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański www.ug.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
 • Criminology and criminal justice
Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach www.ujk.edu.pl Studia pierwszego raz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia stosowana
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie www.uth.edu.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia i kryminalistyka
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni www.wsaib.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia i kryminalistyka
Studia podyplomowe
 • Kryminalistyka z kursem detektywistycznym
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie www.civitas.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Socjologia (specjalność: kryminologia)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne)
 • Socjologia (specjalność: Criminal Justice – w jęz. ang.)
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu www.dsw.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia z elementami kryminalistyki)
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie www.wshtwp.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
www.nwsp.bialystok.pl

Studia podyplomowe
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
www.wsz.edu.pl

Studia podyplomowe
 • Kryminologia i kryminalistyka
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
www.wspia.eu

Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
www.wsfip.edu.pl

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka i detektywistyka)
Studia podyplomowe
 • Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej www.rekrutacja.wsb.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo narodowe (specjalność: kryminalistyka)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo narodowe (specjalność: kryminalistyka i techniki śledcze)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski (Centrum Nauk Sądowych) www.cns.uw.edu.pl Studia drugiego stopnia (stacjonarne)
 • Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
 • Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Kryminologia
Studia podyplomowe
 • Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych
Studia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie http://www.uwm.edu.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Administracja (specjalność: Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym)
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu prawowroclaw.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność:kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie www.apeiron.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia Studia podyplomowe Kryminologia
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku www.wsb.gda.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka) Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność:kryminologia i kryminalistyka)
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie www.kpsw.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia z elementami kryminalistyki
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach www.ssw.edu.pl Studia podyplomowe Kryminologia z elementami kryminalistyki
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku http://gsw.gda.pl/ Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie www.ka.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: detektywistyka) Kryminologia i resocjalizacja Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach www.wszop.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalności: kryminologia i kryminalistyka, psychokryminalistyka) Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: detektywistyka i kryminalistyka) Studia podyplomowe Kryminalistyka i toksykologia sądowa
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu www.wsb.pl/torun Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu www.wsb.pl/opole Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy www.wsb.pl/bydgoszcz Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) Criminal Justice Studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) Kryminologia Studia podyplomowe Kryminalistyka
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie www.warszawa.san.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) Socjologia (specjalność: socjokryminologia)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi www.lodz.san.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) Socjologia (specjalność: socjokryminologia)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Gdańsku www.wsb.net.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo publiczne (specjalność: Kryminalistyka z detektywistyką)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Jaworznie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Jaworznie www.wsb.net.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo publiczne (specjalność: Kryminalistyka śledcza)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Bartoszycach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Filia w Bartoszycach www.wsb.net.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo publiczne (specjalność: kryminalistyka śledcza)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu www.wsb.pl/poznan/ Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie www.wsb.pl/chorzow Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo narodowe (specjalność: Kryminologia z elementami kryminalistyki)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie www.wsei.lublin.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka i kryminologia)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu www.wsh.pl kryminalistyka kryminologia sądowo – penitencjarna prewencja przestępczości i polityka socjalna
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu www.wshiu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo publiczne (specjalność policyjna)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach www.uph.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminalistyka stosowana Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) Biologia sądowa
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Pomorska w Słupsku www.apsl.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia i socjologia penitencjarna Prewencja kryminalna z socjopsychologią Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia z kryminalistyką
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie www.ujd.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy www.ukw.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl Studia podyplomowe Antropologia sądowa w praktyce Biologia sądowa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański www.ug.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) Criminology and criminal justice Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach www.ujk.edu.pl Studia pierwszego raz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia stosowana
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie www.uth.edu.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia i kryminalistyka
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni www.wsaib.pl Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia i kryminalistyka Studia podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie www.civitas.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Socjologia (specjalność: kryminologia) Studia drugiego stopnia (stacjonarne) Socjologia (specjalność: Criminal Justice – w jęz. ang.)
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu www.dsw.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia z elementami kryminalistyki)
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie www.wshtwp.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku www.nwsp.bialystok.pl Studia podyplomowe Kryminologia z elementami kryminalistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie www.wsz.edu.pl Studia podyplomowe Kryminologia i kryminalistyka
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie www.wspia.eu Studia pierwszego oraz drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka)
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej www.wsfip.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminologia i kryminalistyka) Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: kryminalistyka i detektywistyka) Studia podyplomowe Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej www.rekrutacja.wsb.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo narodowe (specjalność: kryminalistyka) Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Bezpieczeństwo narodowe (specjalność: kryminalistyka i techniki śledcze)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski (Centrum Nauk Sądowych) www.cns.uw.edu.pl Studia drugiego stopnia (stacjonarne) Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne) Kryminologia Studia podyplomowe Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych