Książki

Kryminologia – wybrane zagadnienia-image

Kryminologia – wybrane zagadnienia

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Jacek Dworzecki
  • Tytuł: Kryminologia – wybrane zagadnienia
  • Polskie wydanie: 2010
Podręcznik obejmuje najistotniejsze zagadnienia kryminologii, m.in. nurty i teorie kryminologiczne, wybrane ujemne zjawiska społeczne o kryminogennym potencjale (alkoholizm, prostytucja, narkomania, niedostosowanie społeczne młodzieży) oraz problematykę ofiar przestępstw. Ponadto scharakteryzowane zostały wybrane rodzaje przestępczości (zorganizowanej, drogowej), omówiono bezpieczeństwo na obszarach kolejowych oraz zagadnienie bezpieczeństwa imprez sportowych. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunku pedagogika społeczna z elementami prewencji, pomocny będzie również funkcjonariuszom państwowych grup dyspozycyjnych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz osobom przygotowującym się do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia.