Książki

Kryminologia-image

Kryminologia

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Małgorzata Kuć
  • Tytuł: Kryminologia
  • Polskie wydanie: 2015
Skrypt "Kryminologia" obejmuje najistotniejsze wiadomości z zakresu kryminologii. W ramach jego treści znajdują się m.in. następujące zagadnienia: -przedmiot badań kryminologii; -zadania kryminologii; -związek kryminologii z innymi naukami; -charakterystyka teorii kryminologicznych; -problematyka kryminogenezy; -problematyka ofiary przestępstwa (pojęcie i typologie ofiar); -pojęcie i rodzaje wiktymizacji; -rola ofiary w genezie przestępstwa; -charakterystyka przestępczości (z użyciem przemocy, gospodarczej, zorganizowanej, przestępczości kobiet); -problematyka konfliktu nieletnich z prawem karnym; -związek alkoholu i narkotyków z przestępczością; -samobójstwo jako problem kryminologiczny (kierunki badania samobójstw, przyczyny popełniania samobójstw, typologia samobójstw, zapobieganie samobójstwom, samobójstwa w zakładach karnych i aresztach śledczych, związek samobójstwa z zabójstwem); -chuligaństwo stadionowe; -terroryzm; -zapobieganie przestępczości (strategie i metody zapobiegania przestępczości, sformalizowana reakcja na przestępczość, udział społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, znaczenie kary pozbawienia wolności w systemie zapobiegania przestępczości, problem podkultury więziennej i resocjalizacji penitencjarnej).