Książki

Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia-image

Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Magdalena Zubańska
  • Tytuł: Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia
  • Polskie wydanie: 2015
Obecne uwarunkowania walki z przestępczością, która przenika praktycznie każdą dziedzinę życia, wymagają korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki, sztuki, a nawet rzemiosła. W związku z tym zmienia się także paradygmat walki z przestępczością, a tym samym kryminalistyka, będąca nauką interdyscyplinarną, korzystającą i adaptującą na swoje potrzeby osiągnięcia wielu różnych dyscyplin wiedzy. Wychodzi zatem naprzeciw aktualnym potrzebom w zakresie wykrywania, dowodzenia, zapobiegania i zwalczania coraz to nowych rodzajów przestępstw. Słusznie mówi się o kryminalistyce, jako o nauce pomostowej, gdyż służy realizacji procesu karnego, i nie tylko, sięgając do coraz to nowszych zdobyczy innych nauk. Nietrudno dostrzec, że kolejne lata przyniosły wiele doniosłych zmian w kryminalistyce, które zostały niejako wymuszone przez zmieniającą się przestępczość. Laboratoria kryminalistyczne, które przed wiekiem były "przedsionkami sądów", obecnie są warunkiem sine qua non procesu w XXI w. i nie może być mowy o kryzysie kryminalistyki, o którym piszą niektórzy autorzy. Zmienia się nauka i zmienia się jej paradygmat. Dowodzi tego także niniejsza publikacja.