Książki

Medycyna sądowa-image

Medycyna sądowa

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Vincent J. DiMaio, Dominik DiMaio
  • Tytuł: Medycyna sądowa
  • Tytuł oryginalny: Forensic pathology
  • Polskie wydanie: 2003
W niniejszym podręczniku autorzy przekazują własne poglądy i nabytą w praktyce wiedzę, jednakże w dużym zakresie powołują się także na wyniki badań i hipotezy innych medyków sądowych, znane im z publikacji i przekazów ustnych. Przedstawiają przy tym nawet te poglądy, z którymi się nie zgadzają, ale które mają swoich zwolenników. (...) Zakres wiedzy zawartej w poszczególnych działach podręcznika nie przekracza zakresu prezentowanego w polskich podręcznikach medycyny sądowej. Jednakże każde zagadnienie, oprócz ściśle sądowo-lekarskiego omówienia, zawiera bardzo dokładne dane o anatomii, w tym, co jest bardzo ważne, anatomii topograficznej, objawach klinicznych, a nawet zmianach biochemicznych i histopatologicznych towarzyszących konkretnemu działaniu gwałtownemu.