Książki

Kryminologia-image

Kryminologia

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski
  • Tytuł: Kryminologia
  • Polskie wydanie: 2000
Książka stanowi bardzo obszerne omówienie problematyki dotyczącej kryminologii – badającej i gromadzącej całościową wiedzę na temat przestępstwa, przestępczości, sprawcy przestępstwa i jego ofiary, instytucji i mechanizmów kontrolnych, tworzonych przez społeczeństwa w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości. Autorzy przedstawiają zagadnienia związane z kryminologią w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki, genezę kryminologii i jej główne nurty, przestępczość jako zjawisko społeczne, teorie kryminologiczne, charakterystykę zjawiska przestępczości w Polsce, zjawisko przestępczości na tle zmian społecznych, kategorie przestępstw i sprawców, przestępczość nieletnich, problematykę ofiary przestępstwa w kryminologii oraz zapobieganie przestępczości i reakcję na przestępczość.