Książki

Psychologia sądowa dla prawników-image

Psychologia sądowa dla prawników

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Ewa Gruza
  • Tytuł: Psychologia sądowa dla prawników
  • Polskie wydanie: 2017
Publikacja będzie pomocna w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych towarzyszących czynnościom procesowo-kryminalistycznym. Omówiono w niej problematykę stosowania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnościach procesowych i pozaprocesowych na każdym etapie pracy wykrywczej i w postępowaniu sądowym. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: analizę czynników (takich jak płeć, wiek, stan emocjonalny) wpływających na treść kształtowania się wyjaśnień, kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień, w tym psychologiczny ewaluator stresu, termowizję i hipnozę, zagadnienia psychopatologii, takie jak: hipermnezja, amnezja, złudzenia pamięciowe. Książka jest napisana przystępnym i łatwym językiem przez prawnika, a nie psychologa. Przedstawiono w niej autorskie podejście do zagadnienia, stanowiące połączenie rozważań teoretycznych z zaleceniami praktycznymi.