Książki

Sekty destrukcyjne

  • Autor: Maciej Szostak
  • Tytuł: Sekty destrukcyjne
  • Polskie wydanie: 2001
Sekta i jej historia, makrozjawiskowy charakter sekt destrukcyjnych, metodologiczne problemy badań sekt destrukcyjnych, kluczowe problemy metodologiczno - kryminalistyczne badań sekt destrukcyjnych.