Konferencje

 

Maj 2020


 

 • Nazwa: Autodestrukcja III. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze
 • Termin: 14-15 maja 2020
 • Miejsce: Warszawa
 • Link do wydarzenia

 

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie” z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej
 • Termin: 15 maja 2020
 • Organizator: Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Link do wydarzenia

 

Wrzesień 2020


 

 • Nazwa: III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
 • Termin: 23-25 września 2020
 • Organizator: Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Link do wydarzenia

 

 • Nazwa: Death and Dying: Medical, Cultural and Environmental Perspectives
 • Termin: 25 – 26 września 2020
 • Organizator: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Miejsce: Kraków
 • Link do wydarzenia

 

 • Nazwa: OKN Medycyna sądowa – aspekty prawne i kryminalistyczne
 • Termin: 30 września 2020
 • Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica oraz Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Policyjnego UMCS
 • Miejsce: Lublin
 • Link do wydarzenia

 

Październik 2020


 

 • Nazwa: XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma
 • Termin: 7-9 października 2020
 • Organizator: Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji oraz Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Miejsce: Wrocław
 • Link do wydarzenia

 

 • Nazwa: VI Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej
 • Termin: 9-10 października 2020
 • Organizator: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Link do wydarzenia

 

 • Nazwa: MEMORY, GUILT AND SHAME International Interdisciplinary Conference
 • Termin: 15-16 października 2020
 • Organizator: InMind Support
 • Miejsce: Gdańsk
 • Link do wydarzenia

 

 • Nazwa: Konferencja pt. “Cyberprzestępczość”
 • Termin: 20 października 2020
 • Organizator: Koło Naukowe Prawa Karnego UKW
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Link do wydarzenia

 

 • Nazwa: OKN “Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym”
 • Termin: 29 października 2020
 • Organizator: Uczelniane Koło Resocjalizacji “Rasowi Resowi” i Koło Naukowe Prawa Karnego “Temida”
 • Miejsce: Warszawa
 • Link do wydarzenia

 

Listopad 2020


 

 • Nazwa: VI OKN KRIMED – Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej
 • Termin: 20 listopada 2020
 • Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Miejsce: Lublin
 • Link do wydarzenia
 • Patronat The Crimes – więcej o konferencji: link