Konferencje

Październik 2021


 • Nazwa: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”
 • Termin: 21 października 2021
 • Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 • Miejsce: Online
 • Link do wydarzenia
 • Patronat The Crimes

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”, która odbędzie się 21 października 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację Konferencja przybierze formę online. Ze swojej strony pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom wydarzenia, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Zjawisko przestępczości jest obecne w każdym społeczeństwie. Choć w ciągu lat jego struktura ewoluowała, a przestępczość zmieniała swój charakter to niezmienne zostało, że stanowi ona zagrożenie. Należy więc poddać analizie zachowania jednostki społecznej, zastanowić się nad motywami przestępstw oraz przyczynami przestępczości. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa jedna z nowych dziedzin psychologii stosowanej – psychologia kryminalistyczna.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach prac dyplomowych i doktorskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów kryminalistyki, kryminologii, psychokryminalistyki, psychologii, prawa, a także kryminologów, psychologów oraz wszystkie osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja uczestnictwa w I turze trwa do 9 września 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://fundacja-tygiel.pl/crime/

 

Listopad 2021


 • Nazwa: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED. Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej
 • Termin: 26 listopada 2021
 • Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 • Miejsce: Lublin/Online
 • Link do wydarzenia
 • Patronat The Crimes

Konferencja KRIMED to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin naukowych na temat najnowszych osiągnięć w kryminalistyce oraz medycynie sądowej. Botanika i zoologia sądowa, prawo karne, taktyka kryminalistyczna, analiza substancji śladowych, czynności procesowe oraz operacyjno-śledcze, to tylko niektóre z zagadnień, jakie proponujemy w kwestii tematów wystąpień w czasie Konferencji. Podczas Wydarzenia przyjrzymy się także roli medycyny sądowej i kryminalistyki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami kryminologii i medycyny sądowej, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się w trzech turach i trwa do: I tura – 22.07.2021, II tura – 14.10.2021, III tura – 10.11.2021.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.krimed.pl/